509 024 250 biuro@copyplus.pl

Serwis techniczny

Konserwacja

Wymiana materiałów eksploatacyjnych

Naprawa

Konserwacja

Okresowe sprawdzenie urządzenia (kopiarki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne), połączone z czyszczeniem i regulacjami odpowiednich podzespołów. Konserwacje te wykonywane są zgodnie z zaleceniami producenta po wykonaniu określonej liczby kopii lub co określony czas.

Konserwacja obejmuje

• Czyszczenie optyki

• Czyszczenie rolek

• Odkurzanie całej maszyny wewnątrz

• Smarowanie łożysk

 

 

Wykonywanie konserwacji daje:

• Wyeliminowanie zacinania papieru

• Usunięcie brudzenia (optyka, sekcja grzewcza, wkład wywołujący)

• Wyciszenie urządzenia (piski)

• Przedłużenie trwałości materiałów eksploatacyjnych (bęben, rolki, sekcja grzewcza, laser)

• Brak konserwacji = droższa naprawa

• Wczesne wykrycie potencjalnej usterki, co może zapobiec kosztownej awarii

 

Wymiana materiałów eksploatacyjnych

Wymiana części normalnie się zużywających po wykonaniu określonej ilości kopii/wydruków.

Naprawa

Usuwanie usterek powodujących złą pracę urządzenia: kopiarki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego.